SERVICII DE EVALUARE

„Imobil Teh Consult” SRL

Compania care prestează servicii profesionale și de încredere la cele mai optime prețuri

CONTACTAȚI-NE ACUM

VEZI MAI MULT

DESPRE COMPANIA

„Imobil Teh Consult” SRL

     „Imobil Teh Consult” SRL este o companie cu capital integral local, fondată în anul 2010, care prestează servicii de evaluare ale diferitor categorii de bunuri: imobile locative (apartamente, case de locuit individuale), imobile nelocative (cu destinație comercială, de producere și de depozitare), terenuri (pentru construcții, agricole), unități de transport, echipamente și utilaj, complexe patrimoniale, etc. Compania dispune de resurse umane calificate, resurse tehnice și metodologice necesare pentru activitatea de evaluare.

     Serviciile prestate de compania „Imobil Teh Consult” SRL garantează cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri. Experiența acumulată și buna pregătire teoretică a personalului reprezintă cartea de vizită a companiei.

De ce noi

 • Succesul unei afaceri depinde întotdeauna de calitatea serviciilor prestate şi de încrederea oricăruia dintre clienţii noştri, care este o prioritate pentru noi. Anume din aceste motive depunem toate eforturile posibile, pentru a asigura o continuitate a acestora.

Eficiență

 • Pentru a obţine o eficienţă maximă, în activitatea propriu zisă, este necesar de a identifica încă din faza iniţială soluţiile cele mai optime și oportune.

Prețuri

 • Astăzi, compania „Imobil Teh Consult” SRL, se axează în politica sa de preţuri pe raportul preţ-calitate, oferind servicii de evaluare la cele mai bune preţuri!

ÎN CAZUL ALEGERII FIRMEI NOASTRE, PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE EVALUARE, VĂ GARANTĂM UN NIVEL ÎNALT DE PROFESINOLISM ŞI CONFIDENŢIALITATE.

VĂ PROPUNEM SERVICIILE NOASTRE ÎN DOMENIUL EVALUĂRII BUNURILOR IMOBILE ŞI MOBILE PENTRU DIFERITE SCOPURI.

Prestăm servicii de evaluare pentru următoarele tipuri de bunuri:

Bunuri imobile

Unităţi de transport

Utilaje şi echipamente

Linii tehnologice şi de producere

Mărfuri

Complexe patrimoniale

Baza efectuării evaluării:

 • Contractul de prestare a serviciilor de evaluare încheiat între „Beneficiar” şi „Evaluator”;
 • Prezentarea integrală a informaţiei şi documentelor necesare pentru efectuarea evaluării.

Lista documentelor necesare pentru evaluarea bunurilor imobile:

 • Act de identitate a beneficiarului (p. fizică - buletin de identitate, p. juridică - extras din Registrul de stat al persoanelor juridice);
 • Act de identitate a proprietarului (p. fizică - buletin de identitate, p. juridică - extras din Registrul de stat al persoanelor juridice)*;
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil evaluat (contract de cumpărare-vînzare, contract de donaţie, certificat de moştenire, proces verbal de recepție finală, etc.);
 • Dosar de inventariere tehnică al bunului imobil;
 • Alte informaţii şi documente după necesitate.

Evaluarea bunurilor imobile se efectuează pentru următoarele scopuri:

 • Pentru procedura de vînzare-cumpărare;
 • Pentru determinarea valorii de acoperire a gajului în cazul creditării;
 • Pentru reflectarea în evidenţa contabilă;
 • Pentru asigurarea bunurilor imobile;
 • Pentru darea în arendă a bunurilor imobile;
 • Pentru includerea obiectelor evaluate în capitalul social al întreprinderilor;
 • Pentru instanța de judecată;
 • Pentru divizarea proprietăţii;
 • Pentru alte scopuri.

* În caz dacă beneficiarul serviciilor prestate nu este proprietarul obiectului evaluării.

PROCESUL DE EVALUARE

În procesul evaluării unui bun imobil, evaluatorii parcurg următoarele etape:

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

LUAȚI LEGĂTURA CU NOI

CONTACTELE NOASTRE